Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het volautomatische bergingsstation voor toiletcassettes

De cassette wordt in het reinigingsstation gereinigd op basis van de volgende omstandigheden.

1. De instructies voor gebruik en bediening evenals instructies van het personeel moeten worden opgevolgd.

2. De cassette moet in perfecte staat zijn.

3. De klant is verplicht om alle bekende omstandigheden tijdig voor het reinigen aan te wijzen, die het reinigingsstation kunnen beschadigen. Anders is de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

4. De aansprakelijkheid van de exploitant is niet van toepassing als schade wordt veroorzaakt door onjuiste onderdelen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting van de cassette, cassettes die structureel zijn aangepast en niet overeenkomen met het origineel, of cassettes die niet zijn vrijgegeven door CamperClean. Tenzij de exploitant of zijn personeel grof nalatig of opzettelijk is.

5. Claims voor vergoeding van voor de hand liggende schade kunnen alleen worden ingesteld als de schade aan de exploitant of het personeel wordt gemeld voordat het pand wordt verlaten.

6. Alleen de volgende door CamperClean goedgekeurde cassettes van Thetfort mogen worden gereinigd:

C-2; C-3; C-4
C-200
C-250
C-400
C-500

Een grafische weergave van de cassettes bevindt zich ook aan de voorzijde van het reinigingsstation.

6.1 Als extra opties beschikbaar zijn en de cassettesoorten CT 3000 en CT 4000 van Dometic beschikbaar zijn, kunnen deze cassettes ook worden gereinigd. Raadpleeg de illustraties aan de voorkant van het reinigingsstation.

7. Als de gebruiksaanwijzing / disclaimers niet worden nageleefd, wordt de cassette op eigen risico gereinigd.

8. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan nietig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.


De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop.

§ 1 toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen CamperClean Ralf Tebartz, Peter Tebartz en Mark Butterweck GbR, Am Halswick 16, 46514 Schermbeck, (“CamperClean”) en de klant, zijn de volgende algemene voorwaarden (“GTC”) uitsluitend van toepassing op het moment van bestelling op internet huidige versie. Als de koper geen consument is (een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit), erkent CamperClean de afwijkende voorwaarden van de koper niet omdat CamperClean uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing van de verschillende voorwaarden.

§ 2 contractpartner, contract sluiten

 1. Het verkoopcontract wordt gesloten met CamperClean Ralf Tebartz, Peter Tebartz en Mark Butterweck GbR. De presentatie van de producten in de online shop is geen wettelijk bindende aanbieding, maar een niet-bindende online catalogus.U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt door ze in het bestelproces te plaatsen. en verklaarde correctiehulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. Bevestiging van ontvangst van uw bestelling wordt per e-mail verzonden zodra de bestelling is verzonden. Wanneer het contract met ons wordt gesloten, is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:

creditkaart
Wanneer u de bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder vragen wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsinstructie aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

Giropay
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank, waar u de betalingsopdracht aan uw bank bevestigt. Hiermee wordt het contract met ons gesloten.

2. In individuele gevallen kan CamperClean wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie over de klant te vragen vóór de verkoop en verzending van een product, die verder gaat dan de gebruikelijke informatie voor het verwerken van een bestelling (bijvoorbeeld in overeenstemming met § 3 van de verordening inzake chemische stoffen); Dergelijke informatie kan met name betrekking hebben op het bewijs van de identiteit van de klant of het bewijs van een licentie om in dergelijke producten te handelen.

§ 3 levering

 1. De levertijd is maximaal zes werkdagen. CamperClean geeft verschillende levertijden aan op de betreffende productpagina.
 2. Als CamperClean tijdens de verwerking van een bestelling vaststelt dat bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal CamperClean de verwachte levertijd zoveel mogelijk in de orderbevestiging vermelden. Indien de klant dit wenst, worden de producten van zijn bestelling nog verzonden; Door de bestelling in verschillende zendingen te verdelen, kunnen de verzendkosten dienovereenkomstig stijgen.

§ 4 Herroepingsrecht voor consumenten

 1. Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

het terugtrekken

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (CamperClean Ralf Tebartz Peter Tebartz en Mark Butterweck GbR of Camperclean GmbH, Am Halswick 16, 46514 Schermbeck, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 2853 4538, faxnummer: +49 (0) 2853 955402, e-mailadres: info@camperclean.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw communicatie over uw annuleringsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden moet) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. U hoeft alleen waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne als hun zegel na levering werd verwijderd. Voorbeeld annuleringsformulier voor Camperclean Ralf Tebartz en Mark Butterweck GbR (Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

naar:
CamperClean Ralf Tebartz, Peter Tebartz und Mark Butterweck GbR
Am Halswick 16
46514 Schermbeck
Duitsland
Fax-Nummer: +49 (0)2853 955402
E-mailadres: info@camperclean.de

Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van het volgende

Service (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier)

Datum

________________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 5 prijzen en verzendkosten

 1. Alle prijzen vermeld op de website www.camperclean-entwicklung.entwurf.dev zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting en exclusief verzendkosten en extra kosten. Het is ook mogelijk om de nettoprijzen (zonder geldige omzetbelasting) weer te geven in het “winkelmandje” in de online shop.
 2. De bijbehorende verzendkosten en extra kosten worden in het bestelformulier aan de klant opgegeven en zijn voor rekening van de klant. Voor elke bestelling worden verzendkosten en extra kosten van minimaal EUR 5,95 in rekening gebracht. De huidige verzendkosten worden aangegeven in de winkelwagenweergave. Producten zonder verzendkosten worden alleen binnen Duitsland verzonden zonder verzendkosten. Over het algemeen worden verzendkosten gemaakt voor alle leveringen in het buitenland.
 3. Voor eilandleveringen worden extra verzendkosten van EUR 60,00 per pallet in rekening gebracht. Dit geldt voor verzending naar de volgende eilanden: Fährinsel, Föhr, Sylt, Norderney, Pellworm, Amrum, Juist, Hallig Hooge, Langeoog, Baltrum, Langeneß, Spiekeroog, Borkum, Hallig Gröde, Wangerooge, Helgoland, Hiddensee.

§ 6 vervaldag en betaling, standaard

 1. De klant kan vooraf betalen, via PayPal, automatische incasso of onder rembours. Wij leveren aan overheden en instellingen, maar ook aan kerkelijke en non-profitorganisaties. In dit geval is het factuurbedrag verschuldigd bij ontvangst van de factuur. Rembours is alleen mogelijk binnen Duitsland. Voor bestellingen met zeer hoge bestelwaarden behouden wij ons het recht voor om ze alleen tegen vooruitbetaling te leveren.
 2. De aankoopprijs is verschuldigd bij verzending van de bestelde producten en de bijbehorende verzendbevestiging (overeenkomst sluiten). Als volgens de kalender een betalingstermijn op de factuur is vermeld, is de klant in verzuim met deze deadline als hij niet op de opgegeven dag heeft betaald. In dit geval moeten consumenten vertragingsrente betalen voor een bedrag van vijf procentpunten boven de basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB), ondernemers voor een bedrag van acht procentpunten boven de basisrente van de ECB.
 3. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, belet CamperClean niet verdere schade als gevolg van vertraging aan te rekenen.

§ 7 leveringsvoorwaarden

 1. Levering met Hermes, DPD of DHL alleen in de volgende landen: Duitsland (DE), België (BE), Bulgarije (BG), Denemarken (DK), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR) , Griekenland (GR), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Monaco (MC), Nederland (NL) , Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Zweden (SE), Slowakije (SK), Slovenië (SI), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Hongarije (HU) , Verenigd Koninkrijk (GB), Cyprus (CY).
 2. De verzendpartner kan niet vrij worden gekozen.

§ 8 Compensatie en retentie

De koper heeft alleen recht op compensatie als hij geen consument is als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist, erkend of klaar om te worden beslist. De koper heeft een retentierecht voor zover hij een tegenvordering heeft op basis van dezelfde contractuele relatie.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Als de klant een consument is, blijven de geleverde producten eigendom van CamperClean totdat ze volledig zijn betaald.
 2. Als de klant een ondernemer is, blijft CamperClean eigenaar van de geleverde producten totdat alle claims uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn betaald.

§ 10 garantie

 1. Er zijn wettelijke garantierechten voor de artikelen die worden aangeboden in de CamperClean-winkel.
 2. Als de geleverde producten defect zijn, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
 3. jegens ondernemers is de garantieverplichting voor door CamperClean geleverde producten twaalf maanden. Voor zover het een commerciële aankoop in de zin van boek 4, sectie 2 van het Duitse handelswetboek betreft, zijn de bepalingen van artikel 373ff HGB ook van toepassing, in dit geval is de klant verplicht om artikel 377 HGB te onderzoeken en aan te melden.

§ 11 contracttekstopslag

De contracttekst wordt opgeslagen op de interne systemen van CamperClean. De klant kan de algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Daarnaast worden de bestelgegevens, de algemene voorwaarden van CamperClean en informatie over een herroepingsrecht ook per e-mail naar de klant gestuurd (orderbevestiging). Met een bestaand klantaccount kan de klant zijn eerdere bestellingen ook bekijken onder het menu-item “Mijn account”.

§ 12 contracttaal

De taal die beschikbaar is voor het sluiten van het contract is Duits.

§ 13 aansprakelijkheid

 1. CamperClean is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden.
 2. CamperClean is alleen aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid is CamperClean alleen aansprakelijk voor schade aan leven, ledematen of gezondheid, evenals voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (d.w.z. een contractuele verplichting waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving door de klant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen). In geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van CamperClean beperkt tot de vervanging van de voorzienbare, typisch optredende schade. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als CamperClean opzettelijk een gebrek heeft verborgen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aanvaard.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers van CamperClean en hun plaatsvervangende agenten indien claims rechtstreeks tegen deze personen worden ingesteld.
 4. De bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet blijven ongewijzigd.

§ 14 slotbepalingen

 1. Op contracten tussen CamperClean en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van haar collisieregels en op de uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover deze de verplichte voorschriften inzake consumentenbescherming van de staat waarin de consument op het tijdstip van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wegneemt.
 2. Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en CamperClean de maatschappelijke zetel van CamperClean, 46514 Schermbeck.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn of worden, of indien deze algemene voorwaarden een maas in de wet bevatten, blijft de geldigheid van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onaangetast.