Privacy Policy

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is:

CamperClean Tebartz en Butterweck GbR
Ralf en Peter Tebartz, Mark Butterweck

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 AVG),
  • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (Art. 16 AVG),
  • Verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen (Art. 17 AVG),
  • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 AVG) en
  • Gegevensportabiliteit als u hebt ingestemd met gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken met toekomstig effect.

U kunt op elk moment contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit met een klacht, b.v. B. aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de staat waar u woont of aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als de verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gebied) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzameling van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Type en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt informatie van algemene aard automatisch verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
  • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook
  • voor verdere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om persoonlijk conclusies over u te trekken. Dit soort informatie kan statistisch door ons worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Juridische basis:

Verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslag tijd:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is meestal het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website te verstrekken wanneer de respectieve sessie is beëindigd.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel vereist. Zonder het IP-adres is de service en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd. Bovendien zijn afzonderlijke services en services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

opmerkingen zijn

Type en doel van de verwerking:

Als gebruikers commentaar achterlaten op onze website, worden de tijd van hun creatie en de gebruikersnaam die eerder door de websitebezoeker is geselecteerd, opgeslagen naast deze informatie. Dit dient onze veiligheid omdat we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Juridische basis:

De gegevens die als opmerking worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, lit. f AVG).

Door de commentaarfunctie te bieden, willen we het u gemakkelijk maken om te communiceren. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslag tijd:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is meestal het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is voltooid en het bedrijf uit de omstandigheden kan zien dat de kwestie in kwestie uiteindelijk is opgehelderd.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief

Type en doel van de verwerking:

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u de geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen. Uw naam wordt gegeven zodat u u persoonlijk in de nieuwsbrief kunt aanspreken en, indien nodig, kunt identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres in te voeren. Wanneer u zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die u verstrekt alleen voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de service of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de “dubbele opt-in” -procedure. Voor dit doel registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Juridische basis:

Op basis van uw uitdrukkelijk verleende toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment met toekomstig effect intrekken. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook op elk gewenst moment rechtstreeks afmelden voor deze website of ons op de hoogte stellen van uw intrekking met behulp van de contactoptie aan het einde van deze kennisgeving van gegevensbescherming.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslag tijd:

In deze context worden de gegevens alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet sturen zonder bestaande toestemming.

contact formulier

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u hebt ingevoerd, worden opgeslagen voor individuele communicatie met u. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel.

Juridische basis:

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Door het contactformulier te verstrekken, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte aan te vragen, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6, lid 1, b AVG).

ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslag tijd:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd.

Als er een contractuele relatie bestaat, zijn we onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen we uw gegevens na deze perioden.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt alleen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar in uitzonderlijke gevallen afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en internet moeten dan andere gerelateerde diensten worden aangeboden.

Juridische basis:

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming van de gebruiker (Art. 6 Para. 1 a AVG).

ontvanger:

Google is de ontvanger van de gegevens als verwerker. Hiervoor hebben we het overeenkomstige contract voor orderverwerking met Google gesloten.

Opslag tijd:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze opnamedoeleinden.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU_US Privacy Shield  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Daarnaast of als alternatief voor de browser-add-on, kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Een opt-out-cookie wordt op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens voor deze website en deze browser verzamelt, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Profiling:

Met behulp van de Google Analytics-trackingtool kan het gedrag van bezoekers van de website worden beoordeeld en interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google-weblettertypen)

Type en doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers, gebruiken we “Google Web Fonts” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”) om lettertypen op deze website weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google is hier te vinden:  https://www.google.com/policies/privacy/

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google-weblettertypen en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6, lid 1, AVG).

ontvanger:

Door scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken aan te roepen, wordt automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek geactiveerd. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel onduidelijk of en zo ja voor welke doeleinden – dat de operator in dit geval Google-gegevens verzamelt.

Opslag tijd:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door Google-weblettertypen te integreren.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU_US Privacy Shield  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel vereist. Een correcte presentatie van de inhoud door standaardlettertypen is echter mogelijk niet mogelijk.

Intrekking van toestemming:

De JavaScript-programmeertaal wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Maps

Type en doel van de verwerking:

We gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”). Hierdoor kunnen we u interactieve kaarten rechtstreeks op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

NMeer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de Google-gegevensbeschermingsinformatie. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. een GDPR).

ontvanger:

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt dat uw Google-profiel wordt toegewezen, moet u zich afmelden bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, maar u moet contact opnemen met Google om ze uit te oefenen.

Opslag tijd:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door Google Maps te integreren.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU_US Privacy Shield  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript deactiveren in uw browserinstellingen. In dit geval kunt u onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Ingesloten YouTube-video’s

Type en doel van de verwerking:

We insluiten YouTube-video’s op sommige van onze websites. De exploitant van de overeenkomstige plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna “YouTube” genoemd). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. Je kunt dit voorkomen door van tevoren uit te loggen bij je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, raadpleegt u de privacyverklaring van de provider, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. een AVG).

ontvanger:

Door YouTube te bellen, wordt automatisch een verbinding met Google geactiveerd.

Duur van opslag en intrekking van toestemming:

Als u de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma hebt gedeactiveerd, hoeft u dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video’s. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” is te vinden in de verklaring gegevensbescherming van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Social Plugins

Type en doel van de verwerking:

Sociale plug-ins van de onderstaande providers worden op onze websites gebruikt. U kunt de plug-ins herkennen aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.

Via deze plug-ins kan informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, naar de service-operator worden verzonden en mogelijk door hem worden gebruikt. We voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider met een oplossing met twee klikken. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen door de plug-in te activeren, wordt de verzameling van informatie en de verzending ervan naar de serviceprovider geactiveerd. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de provider wordt gebruikt. Op dit moment moet worden aangenomen dat een directe verbinding met de services van de provider wordt uitgebreid en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie worden vastgelegd en gebruikt. Er is ook de mogelijkheid dat de serviceproviders cookies proberen op te slaan op de gebruikte computer. Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve serviceprovider om erachter te komen welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

We hebben de socialmediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Google AdWords

Type en doel van de verwerking:

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u onze website heeft bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie verkregen met behulp van de conversie-cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten leren het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (Art. 6 Para. 1 a AVG).

ontvanger:

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, overgedragen aan Google in de VS. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens delen met derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

Opslag tijd:

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u de instelling van een cookie die hiervoor nodig is weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die in het algemeen de automatische instelling van cookies deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden vastgelegd. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Processors gebruikt

De volgende organisaties, bedrijven en particulieren hebben van de exploitant van deze website de opdracht gekregen om gegevens te verwerken:

FUNKE Digital GmbH

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, b.v. bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

De gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt met behulp van activeMind AG, de experts voor externe functionarissen voor gegevensbescherming (versie # 2019-04-10).